Mobiilisovellus – Miksi, miksi ei?

Mobiilisovellukset ovat viime vuosina kasvattaneet räjähdysmäisesti suosiotaan, eikä suotta. Puhelin kulkee lähes jokaisen ihmisen mukana kaikkialle ja mobiilisovellusten kautta organisaatioille on avautunut uudenlainen väylä olla yhteydessä asiakkaisiin ja jäsenistöön ajasta ja paikasta riippumatta. Miksi mobiilisovellus kannattaa hankkia ja missä tilanteissa sen hyöty ei välttämättä ole paras mahdollinen?

Hyvä mobiilisovellus kiinnostaa ja koukuttaa

Mobiilisovelluksesta on moneksi: se toimii esimerkiksi asiakasviestinnän tehostajana, markkinointikanavana, asiakkaiden sitouttajana sekä väylänä tuotteiden ja palveluiden maksamiseen.

Mobiilisovelluksen avulla käyttäjille tarjotaan juuri heitä kiinnostavia uutisia, tapahtumia ja tarjouksia saman kanavan sisällä. Toimiva ja hyödyllinen mobiilisovellus sitouttaa ja saa käyttäjän palaamaan sovelluksen pariin uudelleen ja uudelleen.

Tehokas ja suora viestintäkanava käyttäjän ja yrityksen välillä

Mobiilisovellus tehostaa asiakasviestintää. Sovelluksen kautta lähetetyt viestit tavoittavat käyttäjän tehokkaasti jäämättä esimerkiksi sähköpostien tavoin suuren viestitulvan alle tai roskapostien sekaan.

Ilmaiset push-viestit mahdollistavat ajankohtaisten tarjousten tai tärkeän informaation tuomisen suoraan käyttäjän puhelimen näytölle. Viestinnän tehokkuutta lisää käyttäjän valinnanvapaus siitä, mitä informaatiota hän haluaa sovelluksen kautta vastaanottaa. Kun viestintä osuu yksiin käyttäjän mielenkiinnonkohteiden kanssa, kasvaa viestien lukuprosentti huomattavasti.

Kulkee käyttäjän mukana kaikkialle

Tietoa tarvitaan usein eniten juuri silloin, kun aikaa sen etsimiseen ei olisi. Mobiilisovelluksen käyttö on ajasta ja paikasta riippumatonta tarjoten käyttäjälle mahdollisuuden päästä käsiksi tarvittavaan tietoon juuri silloin ja siellä, missä tämä kulloinkin on.

Sen lisäksi, että sovellus kulkee käyttäjän mukana kaikkialle, se voi myös pelastaa hänet esimerkiksi kymmenien kanta-asiakaskorttien lompakkotulvalta. Mobiilisovelluksen kautta käytettävät mobiiliset kanta-asiakaskortit ovat huomattavasti kätevämpiä, kuin lompakkoon hukkuvat paperiset kortit. Kun asiakaskortti löytyy suoraan puhelimesta, on se aina helposti saatavilla ja sitä muistetaan myös käyttää paremmin.

Vapauttaa muilta häiriötekijöiltä

Nykypäivän ihminen on kiireinen ja ympäröity valtavalla määrällä ärsykkeitä. Erityisesti internetissä törmäämme jatkuvalla syötöllä mainoksiin, joilla kulkemaamme polkuun pyritään vaikuttamaan. Asiakkaan etsiessä spesifiä informaatiota haluaa hän kuitenkin usein löytää etsimänsä nopeasti ja hoitaa asiansa tehokkaasti ilman häiriötekijöitä.

Asiakas vaatii tehokkuutta ja nopeutta, ja tähän huutoon mobiilisovellus vastaa. Kun palvelu löytyy suoraan käyttäjän puhelimen näytöltä, pääsee haluttuun tietoon käsiksi muutamalla napin painalluksella. Hyvin suunniteltu ja toteutettu sovellus ruokkii käyttäjää kaikella tämän tarvitsemalla tiedolla.

Kun asioita ei tarvitse hoitaa internetin kautta, myös riski ajautua kilpailijan palveluiden tai muiden sivustojen pariin pienenee. Mobiilisovellus vapauttaa käyttäjän mielen muilta häiriötekijöiltä ja jättää tilaa asiakaskokemuksen muodostumiselle.

Mobiilisovelluksesta voi hyötyä niin yritykset, urheiluseurat kuin yhdistyksetkin

Mobiilisovelluksesta on moneksi. Se toimii hyvänä asiakasviestinnän työkaluna yrityksille, seuroille ja yhdistyksille rakentaen samalla brändiä ja vahvistaen yhteisöä.

Sovelluksen avulla voidaan koko yhteisö ja asiakkaat koota saman, hyödyllisen sovelluksen pariin. Urheiluseurat voivat esimerkiksi hyötyä sovelluksesta, joka ottaa huomioon kaikki toimijat pelaajista yhteistyökumppaneihin. Sovelluksen kautta pelaajat voivat ilmoittautua tapahtumiin ja vastaanottaa tapahtumamuistutuksia sekä vaihtuvia etuja. Yhteistyökumppaneille mobiilisovellus sen sijaan tarjoaa alustan kohdennettujen tarjousten lähettämiseen.

Lue, miten Ilves ry hyödyntää mobiilisovellusta seuratoiminnassaan

Mobiilisovelluksesta on moneksi!

Mobiilisovellus vaatii tarpeeksi resursseja

Pelkkä sovelluksen olemassaolo ei itsestään paranna yrityksesi liiketoimintaa tai asiakkaiden uskollisuutta. Koska sovellus vaatii jatkuvasti päivittyvää sisältöä, täytyy sen hallinnointiin olla riittävästi resursseja. Lisäksi, mikäli kanta-asiakas- tai jäsenmäärä on vähäinen, voi mobiilisovellus tulla kustannuksiltaan liian korkeaksi.

Kun resurssit ovat kunnossa ja sovellus vastaa käyttäjien tarpeisiin, se tuskin jää vain yhden kerran ihmeeksi.