Pikaviestisovellukset osana asiakashallintajärjestelmää

CRM-järjestelmä on kokonaisvaltainen työkalu asiakkuudenhallintaan. CRM-järjestelmät, kuten Microsoft Dynamics, Salesforce, Hubspot CRM ja Pipedrive keräävät sellaisia tietoja asiakkaista, joilla yritys voi tehostaa liiketoimintaa, myyntiä ja asiakashallintaa vaivattomasti. CRM:n avulla voidaan tuoda kaikki asiakkaan tai potentiaalin tiedot yhteen paikkaan, josta niitä on helppo hallita. Kun yksittäisistä asiakkaista löytyy asiakaskohtaista informaatiota, voidaan kutakin palvella juuri heidän tarpeidensa mukaan.

Yrityksessä käytössä oleva CRM-järjestelmä voidaan luonnollisesti integroida muihin järjestelmiin, kuten markkinointiautomaatioihin tai automatisoida viestintää palvelualustan avulla. Yleinen tarve on myös tehdä manuaalista viestintää omille kohderyhmille, jolloin tarvitaan lähetystyökalu tähän tarpeeseen. Sähköposti voi olla yksi hyvä kanava, mutta kun halutaan henkilökohtaista, vuorovaikutteista ja mahdollisimman tehokasta viestintää ovat kaikkein tehokkaimpia kanavia eri pikaviestisovellukset.

Miksi WhatsApp, tekstiviestit ja muut pikaviestisovellukset kannattaa ottaa osaksi asiakasviestintää?

Kun pikaviestisovellukset otetaan osaksi yritysten asiakkuuksien hallintaa, voidaan CRM-järjestelmästä saada vieläkin enemmän irti. Lisäät vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa lähettämällä heille kohdennettua viestintää eri kanaviin, esimerkiksi WhatsAppiin.

Tällaista viestintää voi olla esimerkiksi tärkeä, kaikille asiakkaille lähtevä asiakastiedote, jonka perillemenon varmuus halutaan varmistaa lähettämällä se suoraan johonkin asiakkaalla käytössä olevaan pikaviestisovellukseen. Tai viestintä voi olla automatisoitua, jolloin lähetään kaikille uusille asiakkaille automaattisesti lähtevä tervetuloa-viesti, kun tarjous merkataan järjestelmässä hyväksytyksi.

CRM:n ja pikaviestisovellusten yhdistelmällä saat tehokkuutta myyntiin, asiakkuuksien hallintaan, asiakaskokemuksen muodostumiseen sekä lisämyynnin tekemiseen. Huolehdi, että palvelualustassa jota päätät käyttää, on olemassa kaikki relevantit pikaviestisovellukset. Näitä ovat tällä hetkellä tekstiviestit, WhatsApp-viestit ja Messenger–viestit. Lisäksi olisi oltava mahdollisuus automatisoida viestintää sekä tehdä manuaalista viestintää.


SmartDialogin dialogipalvelu, jossa voidaan tehdä viestintää eri pikaviestisovelluksiin.

Esimerkkejä integraation mahdollisuuksista

Parempaa asiakaskokemusta

Tarjoa asiakkaillesi yhteydenottoväyläksi ne pikaviestisovellukset, joissa he voivat helposti ja suoraviivaisesti kommunikoida yrityksesi kanssa esimerkiksi suoraan verkkosivuilta, verkkokaupasta tai vaikka perinteisestä printtimainoksesta (tai näistä kaikista!). Chat-palvelun avulla hoidat asiakasdialogit nopeasti ja varmasti. Tämä vaikuttaa varmasti positiivisesti asiakkaasi kokemaan asiakaskokemukseen.

Myynnin auttaja

Lähetä muistutusviestejä myynnille asiakkuuksista, joita ei ole kontaktoitu esimerkiksi viimeisen puolen vuoden sisällä. Näin varmistat, että pienimmätkään taustalla rullaavat asiakkuudet eivät jää unholaan ja vahvistat asiakaskokemusta.

Uusien asiakkaiden henkilökohtainen huomiointi

Lähetä automaattinen tervetuloa-viesti ja NPS-kysely asiakkaalle esimerkiksi tekstiviestillä tai WhatsAppilla, kun osto merkataan hyväksytyksi. Saat tärkeää dataa myyntitapahtuman onnistumisesta ja luot asiakaskokemuksen muodostumiselle hyvän pohjan.

Asiakkaan muistuttaminen

Lähetä automaattisia muistutuksia tulevista ajanvarauksista suoraan asiakkaiden puhelimiin. Asiakkaasi kiittää, kun saa muistutuksen siihen pikaviestisovellukseen, jossa he jo muutenkin ovat.

Lisämyynnin tekeminen

Lähetä oston tehneille asiakkaille viestejä, joissa tarjoat tehtyyn ostoon lisäarvo-tuotetta tai -palvelua. Ohjaa asiakas suoraan esimerkiksi verkkokauppaan tekemään lisätilaus, tai hoida keskustelu pikaviestisovellusten keskitetyllä chat-palvelulla henkilökohtaisena tapahtumana.

Onko yritykselläsi käytössä jokin CRM? Haluatko saada siitä vieläkin enemmän irti ottamalla pikaviestikanavat osaksi prosesseja? Jutellaan lisää!

Tämä blogi on osa laajempaa blogisarjaa, jossa käsitellään pikaviestisovellusten hyödyntämistä osana yritysten erilaisia ohjelmistoja. Seuraavassa osassa aiheena on pikaviestisovellukset osana verkkokauppaa.

Lue myös:

Pikaviestisovellukset osana muita ohjelmistoja

Pikaviestisovellukset osana markkinointiautomaatiota

 #Pikaviestintä #SmartDialog #CRM

FI

Jätä meille yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Haluatko keskustella? Laita meille viesti: Email, WhatsApp tai SMS!