WhatsApp asiakasviestinnässä

Pikaviestinnästä on tullut osa meidän jokaisen päivittäistä toimintaa. Pikaviestikanavia, kuten tekstiviestiä, WhatsAppia ja Facebook Messengeriä käytetään jo valmiiksi kuluttajien väliseen yhteydenpitoon, ja niissä saatetaan viettää hyvinkin paljon aikaa päivittäin.

Yrityksille pikaviestikanavien, esimerkiksi WhatsAppin kasvava suosio luo uusia mahdollisuuksia olemassa olevien asiakkaiden palvelemiselle ja potentiaalisten ostajien kohtaamiselle.

Pikaviestisovellusten käyttö kasvaa yritysten asiakasviestinnässä

Asiakasviestintä on tähän saakka ollut lähinnä yksipuolista yrityksen puolelta tehtyä viestintää, tai korkeintaan kertaluontoisen vastausmahdollisuuden tarjoamista esimeriksi mielipiteen tai tilauksen muodossa. Tämä ei enää riitä, vaan asiakkaille on pystyttävä tarjoamaan monipuolisempia ja helpompia tapoja olla vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa.

Kuluttajat arvostavat viestinnän ja yhteydenoton vaivattomuutta. Pikaviestikanavien monipuolinen käyttö mahdollistaa sen, että jokaista asiakasta voidaan palvella siellä, missä he itse tätä toivovat tai mikä on heille kaikkein helpointa ja luonnollisinta.

Lue myös: Conversational marketing markkinoinnin tulevaisuuden trendinä

WhatsApp tarjoaa näyttämön yrityksen ja asiakkaan väliselle vuorovaikutukselle

Yksi suosituimmista pikaviestinnän kanavista on WhatsApp, joka ei ole enää väylä ainoastaan kuluttajien välisen viestinnän hoitamiseen. Sovellus alkaa olemaan puhelinten vakiokalustoa, joka löytyy yhä useammalta ikään katsomatta. Tätä nykyä perinteisten, mutta erittäin tehokkaiden tekstiviestien lisäksi myös yritykset voivat lähettää ja vastaanottaa viestejä WhatsApp -sovellukseen.

WhatsApp -sovelluksella tarkoitetaan tässä juuri sitä meillä kaikilla käytössä olevaa ”normaalia” WhatsApp -sovellusta, ei WhatsApp Business -versiota. Kyllä, nykyään pikaviestinnän mahdollisuudet ovat huomattavasti moninaisemmat yrityksille ja yhteisöille, kuin mitä ne olivat vielä vain pari vuotta sitten.

WhatsAppin isona etuna on se, että sen kautta voidaan käydä vapaamuotoista keskustelua tekstin muodossa, mutta myös ääniviestein ja kuvin. Sen kautta asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus esimerkiksi tehdyn ajanvarauksen tai tilauksen muuttamiseen suoraan vahvistusviestiin vastaamalla.

WhatsAppin käyttöönotto

Yritys saa WhatsApp -kanavan käyttöön hyvin yksinkertaisesti. WhatsAppin (tai siis Facebookin) päähän perustetaan yritykselle yritysidentiteetti ja yritys saa oman dedikoidun Whatsapp -puhelinnumeron. Tämän jälkeen määritellään valmiit viestipohjat (templates), joita hyödyntämällä voidaan aloittaa keskusteluja loppuasiakkaiden kanssa, tai lähettää vain esimerkiksi tiedote tietystä asiasta.

Valmiita viestipohjia voi olla useita satoja, eli näitä voidaan varata hyvin monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin. Viestipohjia hyödynnetään vain viestien lähetyksessä: Mikäli vastaanotat viestejä WhatsApp -sovelluksesta ja vastaat niihin, on kommunikointi samalla tavalla vapaamuotoista kuin normaalissa kuluttajien välisessä viestinnässä.

WhatsApp keskusteluita voidaan aloittaa loppuasiakkaiden kanssa kolmella tavalla:

  1. Yrityksen tai yhteisön lähettämään viestiin vastaaminen WhatsApp -sovelluksessa (B2C)
  2. Viestin lähettäminen yrityksen tai yhteisön WhatsApp -tiliin/-numeroon (C2B)
  3. Keskustelun aloittaminen verkkolomakkeelta, keskustelu vain aloitetaan lomakkeella, jonka jälkeen keskustelu jatkuu WhatsApp -sovelluksessa (C2B)

Miten pääsen alkuun?

Keskusteluiden käyminen useassa pikaviestikanavassa saman aikaisesti on mahdollista, mutta vaatii yrityksiltä huomattavan määrän omaa kehitystyötä ja resursseja. Vaihtoehtoisesti keskustelut sekä yhteydet eri pikaviestikanaviin voidaan hoitaa kätevästi yhdellä ja samalla palvelualustalla, SmartDialogilla.

Voit hyödyntää palvelualustan moderneja api-rajapintoja ja/tai web-hallintaliittymän chat-työkalua käyttötarpeesi mukaan. Me hoidamme viestiyhteyksien kytkennän ja ylläpidon avaimet käteen -periaatteella, sekä tuemme palvelualustan käytössä 24/7.

#Asiakasviestintä #Conversationalmarketing #SmartDialog

FI

Jätä meille yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Haluatko keskustella? Laita meille viesti: Email, WhatsApp tai SMS!