Survey Service — Kyselypalvelu

Tee automaattisia mielipide- ja NPS-kyselyitä SMS- ja pikaviesteillä

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on yksi tärkeimmistä asioista, kun halutaan kehittää yrityksen tai yhteisön asiakaskokemusta ja saada kriittistä tietoa organisaation toiminnasta. Teksti- ja pikaviesteillä tehtävät kyselyt ovat loppukäyttäjän näkökulmasta erittäin helppokäyttöisiä ja sen vuoksi niihin vastataan korkealla vastausprosentilla.

Kysely lähetetään asiakkaalle teksti- tai pikaviestinä, johon hän vastaa viestissä annetun ohjeen mukaan joko vastaamalla suoraan viestiin tai linkin kautta avautuvalla kyselylomakkeella. Asiakkaan vastausviestin sisältö voi olla esimerkiksi numero, kirjain, kyllä / ei –vastaus, jokin sana ja avoin palaute. Kysely muokataan aina käyttötarkoitusta vastaavaksi, kysymyksiä  voi olla yksi tai useampi.

 
Survey Servicen kyselyt

Kyselypalvelu toimii täysin automaationa, jolloin esimerkiksi asiakaspalvelutapahtuman jälkeen asiakkaalle lähtee automaattisesti kyselyviesti. Kyselyiden tuloksia voi seurata selkeiden raporttien avulla sekä visuaalisesti web-käyttöliittymästä. Palvelusta voidaan hakea myös raakadataa erillistä raportointia varten.

 

Survey Services – Mitä voit tehdä kyselypalvelulla?

Kyselyiden luominen

Voit luoda kyselyitä esimerkiksi ketjutettuina tekstiviestikyselyinä, jolloin asiakkaan vastatessa hänelle lähtee vastauksen perusteella uusi viesti.  Toinen tapa kyselyn toteuttamiseen on lähettää viestissä linkki kyselylomakkeelle.

Kyselyviestien lähettäminen

Kyselyiden lähettämiseen palvelusta löytyy monipuolisia asetuksia. Voit valita lähetysten ajankohdat, vastausvaihtoehdot ja rajata haluamallasi tavalla vastaanottajia. Kysely voi olla vastaanottajakohtaisesti personoitu, jolloin palaute kohdentuu tarkemmin.

 
 

Vastausten kerääminen

Voit valita, kerätäänkö kyselyyn vastauksina esimerkiksi numeroita, merkkejä tai avoimia vastauksia. Kyselyissä luodaan automaattiset toimenpiteet sille, millaisia paluuviestejä vastauksiin lähtee tai ohjataanko viestit suoraan eteenpäin. 

Tulosten seuraaminen

Kyselyyn määritellyn ajan puitteissa saapuneet vastaukset koostetaan yhteen ja vastausraporttidata lähetetään yritykselle halutussa muodossa, sovitulla syklillä. Viestitilastojen seuranta onnistuu myös web-käyttöliittymästä.

Survey Services – Kyselypalvelun ominaisuudet

Kyselyn luonti

Kyselyn lähetys

Vastausten keräily

Tulosten seuranta

Haluatko lisää infoa palvelustamme?

Ota yhteyttä meidän asiakaspalveluumme support@arenainteractive.fi tai