Kayak

Kayak, KayakPlus Messages

SmartDialog –palvelualustassa on suorat ja luotettavat integraatiot älykkäiden viestintäpalveluiden toteuttamiseksi osana Atexin KayakPlus-palveluilla. SmartDialog –integraatioiden avulla saat SMS- viestit käyttöön 1- ja 2- suuntaisessa asiakasviestinnässä.

SmartDialog ja Kayak–integraatiolla voit yhdistää viestinvälityksen palveluihin asiakashallintajärjestelmän toimintoja. Viestien lähetyksen ja vastaanoton yhteydessä tarkistat asiakastietoja ja tilaustietoja, ja voit automatisoida näiden tietojen perusteella tehtäviä toimintoja.

Rajapintojen ohella voit hallinnoida integraation viestiliikennettä SmartDialog web-käyttöliittymällä, josta näet tarkat statistiikat.

Integraation ominaisuudet

Integraation käyttökohteet

Jatkotilausmyynnin
kampanjaviestit

Digitaalista asiakasviestintää Kayak Plus Messagella.

Asiakkaille voidaan lähettää yksisuuntaisia SMS- tai Email -markkinointiviestejä tai kaksisuuntaisia SMS- jatkotilausviestejä, joihin asiakas voi vastata valitsemalla haluamansa tilausvaihtoehdon. Tilaustiedot tallentuvat suoraan asiakashallintajärjestelmään.

Markkinointikiellot saadaan tekstarilla myös Kayakin tilausten hallintärjestelmään.

Telemyynnin vahvistusviestit

Puhelinmyynnissä sopimus myydystä mediatuotteesta syntyy vasta, kun tilaus on kirjallisesti hyväksytty.

Tämä voidaan hoitaa Kayak Plus Telesales SMS-ratkaisulla. Siinä puhelimitse tehdyn tilauksen tiedot kirjautuvat Kayak –järjestelmään, jonka perusteella asiakkaalle lähetetään tilauksesta SMS:llä automaattinen vahvistuspyyntö. Vastaamalla tekstiviestiin asiakas saa vahvistettua tilauksensa.

Asiakas- ja tilaustietojen haku

Kayak -asiakasnumerohakua voi käyttää SmartDialogin 2-suuntaisissa palveluissa. Kun palveluun saapuu SMS, tarkistetaan löytyykö Kayakista asiakkuus kyseisellä puhelinnumerolla. Jos asiakkuus löytyy, lähetetään asiakasnumero paluuviestinä.
SmartDialogin KayakAgent –widgetillä voi hakea Kayakista asiakastiedot ja asiakkaan tilaushistorian, joko puhelinnumeron tai asiakasnumeron perusteella.

Tilaustietojen tarkistus

Tilaustarkistusta voidaan käyttää SmartDialogin 2-suuntaisissa palveluissa. Kun palveluun saapuu tekstiviesti, tarkistetaan löytyykö voimassaoleva tilaus kyseisellä puhelinnumerolla. Ehdoiksi voidaan rajata halutun tyyppiset tilaukset.

Tilaustarkistuksen tulosta voidaan käyttää ehtona muissa toiminnoissa, esimerkiksi millainen paluuviesti asiakkaalle lähetetään tai tilaajaetukoodin lähettäminen.

 

 

Referenssit

Sanoma

Sanoma-konsernin telemyyynnin vahvistusratkaisu

Tarve

Tilaajamarkkinoinnin prosessiin kuuluvat säännölliset kampanjat. Ilkka halusi automatisoida ja tehostaa tilaajamarkkinointia.

Ratkaisu ja Hyödyt

Ilkalle luotiin palvelu- ja prosessimalli, jossa tilaajamarkkinointia hoidetaan automatisoidusti SMS-viesteillä. Valituille asiakasryhmille lähetetään kampanja- ja jatkotarjousviestejä, joihin vastaamalla tilaustiedot ohjautuvat suoraan asiakashallintajärjestelmään tilauksiksi.
Automaation ansiosta tilaajamarkkinoinnin rutiinit tehostuivat. SMS-automaatio säästää aikaa ja tuo toimintaan kustannustehokkuutta.”

Tarve

Tarve sujuvoittaa ja nopeuttaa telemyynnin tilausvahvistuksia uuden lakimuutoksen mukaan.

Ratkaisu ja Hyödyt

”Käyttämällä SmartDialogin Kayak–integraatiota, saatiin muodostettua nopeat 2-suuntaiset SMS-viestikanavat vahvistusviestien toimittamiseen halutuille kohderyhmille.

Palvelun ansiosta tilauksen vahvistus on koettu helpoksi ja nopeaksi. Palvelu on ollut myös hyvin toimintavarma.”

Integraation käyttöönotto

SmartDialog-lisenssi

Integraatioon tarvitaan SmartDialog –yritystilin lisenssi ja  1- ja 2-suuntaiset viestipalvelut:

Palveluiden ja henkilötietojen hallinnointi ja käsittely kattavasti osana sopimusprosessia

 

 

Numerot ja yhteydet

Viestien vastaanottamiseen tarvitaan joko lyhytnumero tai virtuaalinen longcode- numero.

SmartDialog –integraatioissa käytettävien puhelinnumeroiden tilaaminen, asennus ja käyttö sujuu kauttamme avaimet käteen –periaatteella

 

 

SmartDialog-konnektori

SmartDialog –lisenssin ja viestiliikenneyhteyksien lisäksi tarvitaan SmartDialogin Kayak Plus Messages –integraatio, jonka saat Arena Interactiven ja Atexin kautta.

Toimitamme käyttöönottoa varten Käyttöönotto-ohjeistukset ja käyttöohjeen.

 

Lisätiedot