Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Arena Interactive Oy (Y-tunnus: 2099021-6)
Kauppakatu 18 B
40100 Jyväskylä

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Aki Hankaniemi
+358 40 725 9479
aki.hankaniemi@arenainteractive.fi

Yhteydenotot rekisteriasioissa
Arena Interactive asiakaspalvelu
Arkisin 9:00-16:00
Puhelin 010 320 1431
Sähköposti support@arenainteractive.fi

Rekisterin nimi
Arena Interactive Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Arena Interactiven asiakassuhteen hoitaminen sekä viestinnän, myynnin ja markkinoinnin toteuttaminen kerättyjen asiakastietojen perusteella. Tietoja voidaan käyttää Arena Interactiven toiminnan kehittämiseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkko- ja viestintäpalveluissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Henkilön edustaman yrityksen yhteystiedot

Henkilön käyttäytymistiedot:
Verkkosivuvierailut Arena Interactiven verkkosivuilla (IP-osoite, selain, ajankohta, sivuvierailut, paikkakunta ja evästetiedot)
Henkilön suorittamat toiminnot Arena Interactiven verkkosivustoilla (tietojen syöttäminen sivuilla olevilla lomakkeilla ja tietojen lataaminen sivuilta)
Arena Interactiven lähettämän viestinnän vastaanottaminen ja siihen reagointi.

Tiedot sijaitsevat seuraavissa pilvipalvelujärjestelmissä:
Zoho CRM ja Zoho Desk – pilvipalvelujärjestelmä
Microsoft Office 365 – pilvipalvelujärjestelmä

Rekisterin tietolähteet
Rekisterin tiedot haetaan Arena Interactive:n Zoho CRM –järjestelmän tiedoista, sekä yleisesti saatavilla olevista verkkosivulähteistä. Rekisterin tietolähteenä voidaan käyttää myös Alma Talent Päättäjät -rekisteriä ja sen sisältämiä tietoja sekä Leadfeederin B2B-datatyökalun tuottamia tietoja.

Tietojen luovutus
Arena Interactiven asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Arena Interactive Oy:n omassa käytössä. Tietoja ei luovuteta Arena Interactiven ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Rekisterin tietoja käsitellään EU:n sisällä.

Tietojen tarkastelu, siirtäminen ja poistaminen
Henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Mikäli tiedoissa on virheitä, henkilö voi pyytää tietojen oikaisemista. Henkilö voi myös pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista ja estää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Tietojen tarkasteluun liittyvissä asioissa tulee olla henkilökohtaisesti yhteydessä rekisteriasioita hoitavaan Arena Interactiven asiakaspalveluun.

Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina ja suojataan sivullisilta henkilöiltä. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Arena Interactive:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Arena Interactive:n suojatulla palvelimella