Referenssit - Laakkonen

SMS-viestinvälitys osana markkinointiautomaatiota

SMS-viestinvälitys integroitiin osaksi Autotalo Laakkosen taustajärjestelmiä. Palvelun avulla hoidetaan Laakkosen asiakasviestintää käyttäen SMS-kanavaa 1- ja 2-suuntaisesti.

Tarve

Laakkonen tarvitsi toimintavarman, kotimaisen, GDPR-yhteensopivan ja joustavan ratkaisun SMS-viestinvälitykseen osana markkinointiautomaatiota.

Ratkaisu

Kaksisuuntainen SMS-viestinvälitys integroitiin osaksi Laakkosen käyttämiä taustajärjestelmiä, esimerkiksi markkinointiautomaatioon. Autotalo Laakkosen viestintää ohjataan toimipistekohtaisesti ja viestinnästä saadaan tarkat statistiikat sekä raportit seurantaa varten.

Hyödyt

SMS-kanavan avulla Laakkonen pystyy tehostamaan viestintäänsä, esimerkiksi luovutus- ja mielipide-kyselyitä, yhteystietojen välitystä sekä muistutuksia ja erillisiä markkinointikampanjoita.

Leave us your information, we will contact you!

Chat with us via text or WhatsApp!