Muut toimialat - Bonsky Digital Oy

Markkinoinnin automaatio myynnin tuloksellisuuden parantajana

Bonskyn myynnin ja asiakasviestinnän prosesseja tehostettiin markkinoinnin automaatiolla. Mauticin avulla myyjien ajankäyttö tehostui ja myynnin tuloksellisuus parantui.

Tarve

Bonsky halusi tehostaa uusasiakashankinnan prosessejaan ja parantaa esimerkiksi kylmäsoittopäiviensä tuloksellisuutta. Bonsky halusi saada tekstiviestija sähköpostiyhteyden jokaiseen asiakkaaseen, jota ei puhelimella tavoitettu. Tärkeänä nähtiin myös omien kampanjoiden tulosten seuranta ja potentiaalisten kontaktien luokittelu sen perusteella, miten kontaktit käyttäytyivät.

Ratkaisu

Mautic integroitiin osaksi Bonskyn käyttämää CRM-järjestelmää (Pipedrive) sekä verkkosivuja (WordPress). Soittopäivän jälkeen myyjät voivat merkitä CRM-järjestelmään ne kontaktit, joita ei tavoitettu puhelimitse. Automaatio lähettää myyjäkohtaisesti sekä tekstiviestin että sähköpostin haluttuun aikaan, jolla parannetaan kontaktoinnin tehokkuutta. Viestin yhteydessä on Bonskyn palveluista ja digitaalisista ratkaisuista kertova lyhyt video. Mikäli kontakti ottaa yhteyttä, voidaan yhteydenpitoa jatkaa esimerkiksi henkilökohtaisella maililla tai soittamalla.

Hyödyt

Bonskyn CRM-järjestelmään kytketyn Mauticin avulla voidaan seurata ja analysoida henkilöiden toimintaa, mikä tekee myynnistä systemaattisempaa ja tehokkaammin seurattavaa. Kun myyjien manuaalinen sähköpostien ja tekstiviestien lähetys on automatisoitu, jää niihin aiemmin käytetty aika muuhun myyntityöhön. Asiakkaiden ensivaiheen kontaktointi on myös tasalaatuisempaa, eikä riipu asiakasta kontaktoivasta myyjästä. Yhdistämällä videomarkkinointi osaksi tekstiviestiä annetaan vastaanottajalle nopeasti ja helposti käsitys siitä, miten kyseinen yritys voi auttaa asiakasta liiketoiminnan kehittämisessä.