Datan kerääminen markkinoinnin automaatiolla

Datan kerääminen markkinoinnin automaatiolla

Markkinoinnin automaatio tarjoaa tehokkaan tavan asiakastiedon keräämiseen eri kanavista. Jokainen nettisivuvierailu, toiminnon tekeminen tai tekemättä jättäminen tuottaa arvokasta dataa liiketoiminnan kehittämiseen.

Tässä blogitekstissä sukelletaan datan ja automaation maailmaan ja avataan sitä, millaista tietoa markkinoinnin automaatiolla voidaan kerätä.

Mitä dataa automaatio antaa?

Markkinoinnin automaation avulla voimme saada sellaista tietoa yksittäisistä verkkosivukävijöistä, jota ei muuta kautta ole mahdollista selvittää. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi käyttäjän liikkeistä sivustolla, tehdyistä tai tekemättä jääneistä toiminnoista, kiinnostuksenkohteista ja sivuilla vietetystä ajasta.

Automaation avulla pystytään siis paitsi keräämään arvokasta asiakastietoa, myös tunnistamaan potentiaalisia asiakkaita, joihin myynnin olisi hyvä olla yhteydessä.

Kävijän liikkeitä yrityksen kanavissa voidaan seurata hyvin tarkkaan, liiketunnistinkameran tavoin: Kameroita on asetettu pitkin huonetta, tärkeimpiin kohtiin. Kun liikut ennalta määrättyjen pisteiden kohdalle, kamera ottaa kuvan ja tallentaa sen.

Markkinoinnin automaatiolla voidaan määrittää itse ne pisteet, joista halutaan saada tietoa. Jokainen tarkastuspiste antaa meille jonkinlaista informaatiota käyttäjästä: käyttäjä avasi mobiilisovelluksista kertovan uutiskirjeen ja siirtyi sieltä verkkosivuille, luki blogitekstiä yli viisi minuuttia ja vieraili sen jälkeen yrityksen yhteystiedot -sivulla. Nämä tarkastuspisteet muodostavat asiakaspolkuja, ”suppiloita”, joita pitkin jokainen kävijä kulkee omaan tahtiinsa automaation kuljettamana.

Data kertoo mikä toimii ja mikä ei

Sen lisäksi, että automaatio tarjoaa meille tietoa kävijöistä sekä tilanteita olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, sen avulla kerätty data kertoo myös mitkä asiat toimivat ja mitkä kaipaavat parannusta. Mikäli esimerkiksi edellä kuvattu käyttäjän matka sähköpostin avaamisesta yhteystietoihin pysähtyisi jo uutiskirjeeseen, voi se kieliä esimerkiksi kirjeen otsikoinnin toimimattomuudesta.

Viestinnän toimivuutta voidaan markkinoinnin automaatiolla testata A/B-testauksen avulla. Näin saamme selville esimerkiksi sen, minkälainen kampanjan otsikointi tuottaa kohderyhmän joukossa parhaimman avausprosentin ja toisaalta myös sen, millaisella otsikolla ei jatkossa välttämättä kannata lähestyä.

Kaikki data yhdessä paikassa

Acquia Campaign Studiolla kaikki kerätty data löytyy kätevästi yhden järjestelmän sisältä, oli kyseessä sitten sähköposti- tai tekstiviestikampanja, tai asiakkaiden toimintojen pisteytys. Kun kaikki data löytyy saman järjestelmän alta, on informaatiota helpompi analysoida ja hyödyntää.

Kerätyn datan avulla potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksenkohteita voidaan ennustaa. Tämä mahdollistaa paitsi personoidun sisällön tarjoamisen eri kanavissa, myös tarkan palvelupaketin miettimisen jo ennen yhteydenottoa asiakkaaseen. Automaatio hyödyttää näin ollen myös asiakasta: kun tiedämme suoraan mitä asiakas haluaa, voimme suunnitella kokonaisuuden, joka on personoitu juuri hänelle. Asiakkaan aikaa säästyy ja hänen tarpeeseensa saadaan tehokkaasti vastattua.